تولیدی،صنعتی

تولیدی،صنعتی

با توجه به انتقاداتی که از واحدهای تولیدی بر می آید همچون:
بالا بودن ضرایب مالیاتی بود آنگونه که به اذعان برخی از نمایندگان واحدهای تولیدی، جهش ضرایب مالیاتی در بعضی از صنایع کمر شکن می باشد.
برخورد سلیقه ای برخی از ممیزان مالیاتی با بنگاههای تولیدی، وجود نواقصی در رد دفاتر ، انعطاف ناپذیری امور مالیاتی در برابر هزینه های سربار و شرایط بد اقتصادی، ضعف قوانین مالیاتی، وجود اشکالاتی در پرداخت مالیات ارزش افزوده اصناف و شرکتها و رقم بالای جرایم مالیاتی از جمله معضلات مطرح شده تولیدکنندگان است.
لذاموسسه جاوید استقرار و پیاده سازی بهای تمام شده مناسب و هزینه یابی صحیح را گام مهمی در تجزیه تحلیل صورتهای مالی و شناخت معایب و برنامه ریزی برای رفع آنها ودر نتیجه پاسخگویی مناسب به واحدهای نظارتی همچون اداره امور مالیاتی میداند، لذا جزء ضروریات و الزامات اجرایی این واحدها میباشد.

بازرگانی ،تجاری

بازرگانی ،تجاری

اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی در امر خرید و فروش و تجارت ،صادرات و واردات مشغولند بدون داشتن سیستم شفاف و منظم حسابداری علاوه بر عدم برخورداری از معافیتها و یا تخفیفات مالیاتی مشمول جرائم سنگین مالیاتی نیز خواهند شد.
موسسه جاوید با ایجاد حسابداری منظم و مستند و قابل دفاع و قانونمند، زمینه را جهت برخورداری از بسیاری راهکارها و مزایایی که اداره امور مالیاتی قرارداده در جهت معافیت ، کاهش ،تخفیف ، و عدم شمول جرائم فراهم آورده وتا حصول آخرین مفاصا حساب مالیاتی اقدام خواهد کرد.

پیمانکاری

پیمانکاری

با توجه به مسائلی همچون طول مدت قرارداها، زمان دریافت وجوه صورت وضعیتها همچنین مسأله قانون مالیات برارزش افزوده و عدم همخوانی بندهای قانون با ماهیت کاری شرکت‌های عمرانی و پیمانکاری و همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات و جرایم مالیاتی سنگین و نیز دریافت حق بیمه تأمین اجتماعی برای طرح‌های عمرانی که با توجه به قانون علاوه بر فهرست بیمه از طرح‌ها نیز مبالغی مطالبه می‌شود مشکلات فراوانی برای شرکتهای پیمانکاری در ارائه و افشای اطلاعات به اداره دارایی موجب گردیده است. لذا با ایجاد روش منظم حسابداری و استفاده از راهکارهای اداره ادارایی میتوان از این مشکلات دوری گزید.

خدماتی

خدماتی

نوع قراردادهای منعقده و نحوه اعمال آن در حسابها و دفاتر شرکت و چگونگی گزارش به اداره دارایی در شرکتهای خدماتی ،تامین نیرو و… از نکات مهم این شرکتها میباشد.

اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی

با توجه به شناسایی و سازماندهی مالیاتی اشخاص حقیقی توسط اداره دارایی و لزوم شفافیت و اعلام و افشای اطلاعات به اداره دارایی ،استقرار سیستم منظم حسابداری متناسب با نوع فعالیت (تولیدی،بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری) ضروری میباشد. اشخاص حقیقی مشمول ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم میباشند و در صورت عدم شفاف سازی که گاها بدلیل بی توجهی و یا جدی نگرفتن موضوع بوجود می آید، موجب تشخیص کتمان و علی الراس شدن و در نتیجه صدور جرائم سنگین مالیاتی توسط اداره دارایی خواهد شد و این بدلیل عدم اطلاع مودیان حقیقی از چگونگی برخوردبا این مسائل قبل از صدور جرائم از طریق راهکارهای قانونی میباشد.