خدمات

امور حسابداری

سرپرستی سیستم جاری مالی همراه با کنترل بهنگام و لحظه ای حسابهای ترازنامه ای

سرپرستی نیروهای مالی و اداری و مرتب کردن مکانیزم اداری و مالی با هدف حداکثر استفاده از منابع با حداقل امکانات موجود

استقرار سيستم حسابداري منظم و پايدار متناسب با نوع فعاليت(توليدي، پيمانكاري، خدماتي و بازرگاني)

عارضه یابی و بهبود واحد حسابداری

محاسبه بهای تمام شده به صورت مکانیزه و دستی.

صدور اسناد حسابداری و تحریر دفاتر قانونی و تهیه اظهارنامه مالیاتی

تهیه اظهارنامه ارزش افزوده ،ارسال معاملات فصلی و

طراحی و استقرار کدینگ و سیستمهای حسابداری، انبار،حقوق و دستمزد

اعزام حسابدار تمام وقت و پاره وقت با پشتیبانی و نظارت موسسه

ارائه گزارشات ترازنامه ای و سود زیانی به صورت دوره ای (کوتاه مدت و بلند مدت)

ارائه صورتهای مالی اساسی به صورت سالیانه و دوره ای

ارائه سیستم مدون و دستور العملهای مالیاتی جهت بهره بردن از سیستم حسابداري جاری در سیستم حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی

ارائه کلیه خدمات حسابداری مالیاتی
تنظیم اسناد و مدارک قانونمند و مستند در چهاچوب فعالیت شرکت جهت ارائه به اداره دارایی:
مالیات بر حقوق، اظهارنامه ارزش افزوده، معاملات فصلی، اظهارنامه عملکرد، مالیات تکلیفی و …

– دریافت مفاصا حساب مالیات عملکرد و ارزش افزوده و پیگیری استرداد مطالبات مالیاتی.

– مشاوره مالیاتی توسط افراد مجرب و بازنشستگان اداره امور مالیاتی

پیگیری پرونده های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده و کاهش جرائم

دفاعیه مالیاتی و حضور در هیاتهای حل اختلاف و ..

حسابرسی

تهيه گزارش حسابرسی جهت ارائه به بانکها، اداره دارایی ،اداره امور مهاجرت، مناقصات و…
حسابرسی داخلی و ارائه گزارش به مدیریت

– تهیه صورتهای مالی اساسی حسابرسی شده

تهیه ترازهای مالی و تراز آزمایشی بصورت دوره ای

امور بیمه ای

– تنظیم و ارسال لیست بیمه ماهانه پرسنل

– حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی

– تنظیم لایحه دفاعیه از گزارش حسابرسی بیمه .

مشاوره توسط بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی

سایر خدمات

– تشكيل پرونده مالياتی در اداره دارایی

– تشكيل پرونده ماليات بر ارزش افزوده

– تشكيل پرونده سازمان تأمين اجتماعي و دریافت کد کارگاه و ایجاد شرایط استفاده استفاده از بند (و)

– ثبت نام و دريافت كد اقتصادي

– ثبت نام و دریافت گواهی ارزش افزوده.

ثبت شرکت

تغییرات، انحلال و…

//